Tanıtım

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bilim dalları, idari ve siyasi süreçleri inceleyen, birbirleriyle yakından ilişkili alanlardır. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde birbirini tamamlayan bu iki bilim dalı bir araya getirilerek çok disiplinli bir ders programı hazırlanmıştır. Böylelikle devlet yönetim sistemleri ile siyaseti analiz etmek, sistematik bakış açısıyla araştırmak ve farklı boyutlarını öğrenciye düşündürme imkânı oluşturulmak istenmiştir.
Gelişen ve gittikçe büyüyen bölümümüzde derslerin dili Türkçedir. İsteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı uygulaması bulunmaktadır. Dil öğreniminde bir türlü istenilen düzeyin sağlanamadığı ülkemizde, hazırlık sınıfları ile verilen yoğunlaştırılmış yabancı dil öğrenim imkânı önemli bir farklılık sağlamaktadır.
 
Hazırlık sınıfını tercih eden ve bir yılını vererek onu tamamlayan öğrencilerimize belirli bazı dersleri İngilizce alma imkânı sunulmaktadır. Bu şekilde, hazırlık sınıfını tercih eden ve öğrenciliği esnasında İngilizce öğrenmeyi ilke edinen öğrencilerimizin bu dille teması devam etmekte ve mezun olana kadar dilde yetkinlik kazanmaları amaçlanmaktadır.
 
Derslerin aktif katılımla işlendiği bölümümüzde öğrencilerin bilgi ve donanımlarını pekiştirmeleri amacıyla resmî kurumların yerinde incelenmesine önem verilmektedir. Aktif olarak yürütülen akademik danışmanlık sistemiyle öğrencilere sunumlar yapılmakta,  düzenli olarak birebir görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Belli dönemlerde gerçekleştirilen programlarda öğrencilerimizin yerel ve mülki yöneticilerle bir araya gelmesi sağlanmaktadır. Böylece öğrencilerimizin geleceğine yönelik her türlü bilgi ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmaktadır.
 
Bölümümüz; sürekli değişen ve gelişen dünya şartlarını bilimsel olarak analiz edebilen, eleştirel düşünme yeteneğine sahip, idari, siyasi, sosyal ve hukuki konularda yeterlik kazanmış öğrenci yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanında, çalışma hayatının gerektirdiği temel yetenekleri kazanan, ülkesine ve insanlığa hizmet anlayışına sahip bireyler yetiştirmeyi arzulamaktadır. Bu çerçevede, Bölümümüzde birbiriyle ilişkili çok sayıda araştırma alanı bir araya getirilmekte ve öğrencinin bilgi talebi bu şekilde karşılanmaktadır. Bu araştırma alanlarından bazıları aşağıdaki gibidir:

¨    Yönetim Bilimi
¨    Kamu Yönetimi
¨    Yerel Yönetimler
¨    Kentleşme
¨    Çevre Politikaları
¨    Türk Siyasal Hayatı
¨    Uygarlık Tarihi
¨    Araştırma Yöntemleri
¨    Kamu Maliyesi
¨    Hukuk
¨    Siyasal Düşünceler Tarihi
¨    Siyaset Sosyolojisi
¨    Siyaset Psikolojisi
¨    Kamu Politikası
¨    Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi
¨    Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
¨    Türk İdare Tarihi
¨    Bilim Felsefesi
¨    Sosyal Psikoloji
¨    Devlet ve Bürokrasi Kuramları
¨    İktisadi Büyüme ve Kalkınma
¨    E-Devlet Uygulamaları
¨    İnsan Hakları, Demokrasi ve Sivil Toplum
¨    Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri
¨    Stratejik Yönetim

 Bölümümüz Hakkında Genel Bilgiler

2008 yılında kurulan ve hâlen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çatısı altında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olan Bölümümüz, ilk öğrencilerini 2013-2014 Akademik Yılı Güz döneminde almıştır. 2014 yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi adını alan bölümümüzde, 2017 yılı rakamlarıyla 15’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 255 öğrenci bulunmaktadır. Bölümümüz 2016-2017 eğitim-öğretim yılı sonunda ilk mezunlarını vermiştir. Bölümümüz 2017 yılı Güz Döneminde, üniversitemiz merkez yerleşkesi sınırları içerisinde bulunan, 37.000 m2 kapalı alana sahip olan ve içerisinde 63 derslik, 6 amfi, 240 kişilik konferans salonu, 130 kişilik akademisyen odası, 180 araçlık kapalı otopark, bilgisayar laboratuvarı bulunan yeni fakülte binasına taşınmıştır.


Bölümümüze Ait Akademik Bilgi ve Göstergeler

Ulaşım