Bu Bölümü Neden Seçmeliyim?

Bu Bölümü Neden Seçmeliyim?
 • Ülkemizin ve dünyanın değişen şartlarını ve yeni ihtiyaçlarını dikkate alan ders programına sahip olması,
 • Ulusal ve uluslararası yönetici adayları yetiştirmeyi hedeflemesi,
 • Öğrencilere öğrenme, kendini geliştirme, proje üretip uygulama ve mezuniyet sonrasına hazırlanma imkânları sunması, 
 • Kütüphane ve çevrimiçi veri tabanlarıyla bilgiye ulaşma kolaylığına sahip olması,
 • Öğrenci merkezli eğitim-öğretimi hedeflenmesi,
 • Derslerde öğrencilerin katılımı ve üretkenliğini arttıracak interaktif yöntemler kullanılması,
 • Öğrencileri sosyal aktiviteler yapma, projeler üretme, mesleki konferans ve sempozyumlara katılma, staj yapma konularında cesaretlendirme anlayışına sahip olması,
 • Zorunlu derslerin yanında seçmeli derslerle de öğrencileri yetenekleri ve istekleri doğrultusunda geliştirmesi,
 • Erasmus ve Farabi gibi öğrenci değişim programlarıyla, eğitimin bir bölümünü yurt içinde ve yurt dışındaki diğer üniversitelerde tamamlama imkânı sunması,
 • Mezuniyet sonrasında yurt içinde ve dışında nitelikli mesleklerde çalışma imkânına zemin oluşturması,
 • Kampüs içerisinde kütüphane ve çeşitli sosyal imkânların bulunması, kampüse çok yakın mesafede yüksek kapasiteli devlet yurdu imkânının bulunması.
Ve daha benzeri nice sebeplerle Bölümümüzü seçmeniz sizin yararınıza olacaktır.
 
Mezunlarına mesleki çeşitlilik imkânı sunan Üniversitemiz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü gençlerimizi, kendi geleceklerini oluşturma ve liyakatli birer yönetici adayı olarak mezun olma ve hayata güçlü biçimde adım atma noktasında destek olmaktadır. Bu kapsamda bölüm mezunlarının iş imkânlarını giderek daha çok artırmakla birlikte aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:
 • Kaymakamlık
 • İdari hâkimlik
 • Kamu kurumlarında müfettişlik ve denetçilik
 • Kamu kurumlarında uzmanlık
 • Uluslararası kuruluşlarda yöneticilik
 • Sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik
 • Yerel yönetimlerde yöneticilik
 • Özel sektörde yöneticilik
 • Bankalarda uzmanlık ve yöneticilik
 • Kendi işini kurma ve girişimcilik
 • Sosyal bilimlerde akademik kariyer